2020/2021 Seminar Series

Thursday, 12th March 2020

12 am, Seminari de Matemàtica Aplicada (Dpt IMAE)

Joan Saldaña (Dpt IMEA, Universitat de Girona):

"Així doncs, m'haig de vacunar o no?"

Abstract: Vacunar-se o no d’una determinada malaltia infecciosa es pot pensar com una decisió estratègica que depèn de l’aparició de nous casos (taxa d’incidència) en la població, del percentatge d’individus vacunats, d’experiències anteriors que hàgim tingut, dels prejudicis o, simplement, del que han fet persones properes a nosaltres. En aquesta xerrada, a partir de models senzills de propagació d’epidèmies i de conceptes bàsics de teoria de jocs, veurem com la resposta a la pregunta depèn de si adoptem el punt de vista del benefici individual o el del benefici col·lectiu. Aquest fet correspon al que s’ha anomenat “el dilema de la vacunació" i que, en Economia, tindria el seu equivalent en “la tragèdia dels comunals” (the tragedy of the commons), entenent per “comunal” qualsevol recurs o bé comú compartit sense un ús reglamentat.