EDMA seminars‎ > ‎

2012/2013 Seminar Series

 Tuesday 18th September  2012, 3:30 pm

(Seminari de Matemàtica Aplicada, Ed. P4)

Martha Alvarez Ramírez (UAM, Mèxic)

Aspectos dinámicos del problema restringido equilátero de cuatro cuerpos

Abstract:
En esta charla  presentaremos resultados obtenidos en el problema restringido equilátero de 4 cuerpos, donde tres de los cuerpos tienen masa finita, y se mueven en círculos alrededor de su centro de masa, el cual está  fijo en el origen del sistema de coordenadas, de acuerdo con la solución de Lagrange, estando  fijos en los vértices de un triángulo equilátero, mientras que el cuarto cuerpo es infinitesimal. El cuarto cuerpo no afecta al movimiento de los tres cuerpos (primarias). 

De manera similar al
problema restringido circular de tres cuerpos, se obtiene una integral primera de movimiento. Se presentaran las regiones permitidas del movimiento,las cuales son determinadas por la superficie de cero y la velocidad correspondientes curvas equipotenciales así como las posiciones de los puntos de equilibrio. Se mostrara que la existencia y el número de puntos de equilibrio no colineales y  colineales del problema dependerá de los parámetros de masa de los primarios.

 Tuesday 23th October 2012,
3:30 pm

(Seminari de Matemàtica Aplicada, Ed. P4)
 
Carlota Cuesta (UPV- EHU)

Stagnation regions for viscous flows driven by gravity and surface tension

Abstract:
In this talk I will derive a thin-film model for viscous flow that describes fluid accumulation around stagnation points. I will then briefly announce some rigorous mathematical results concerning the solutions of such a model. I will end discussing some open problems, in particular that concerning the derivation and analysis of accumulation regions for which the thin-film approach does not fully apply.

 Tuesday 20th November 2012,
3:30 pm

(Seminari de Matemàtica Aplicada, Ed. P4)


Narcís Coll (UdG)

Cage coordinates

Abstract:
Shape deformation plays a central role in computer graphics. In last years space deformation techniques have received a lot of attention, specially cage-based methods as a practical means to manipulate 3D models. A cage is a low polygon-count polyhedron, which typically has a similar shape to the enclosed object. The object points inside the cage are represented by affine sums of the cage elements (vertices or normals) multiplied by special precalculated weight functions called coordinates. The main advantages of these space deformation techniques are their simplicity, relative flexibility and speed on applying the deformation. In this talk we will study the mean value coordinates, the harmonic coordinates and the Green coordinates. Also, we will present a method that allows the usage of multiple cages enclosing the model for easier deformation while preserving the smoothness of the deformed model in the transitions between cages.

 Friday 23rd November 2012,
12:00 am

(Sala Ernest Lluch de la Biblioteca del Campus Montilivi)

Etienne Joly (Institut de Pharmacologie et Biologie Structurale - CNRS, Toulouse)

Trying to explain why Darwin could not solve the mystery of mysteries

Abstract:
150 year ago, Charles Darwin published one of the most important books of all times, in which he established that the fundamental principle behind evolution was natural selection. Despite the title of his book, however, he referred to the Origin of Species as the mystery of mysteries until the end of his life. I will present a new model whereby speciation results from natural selection, i.e. reproductive barriers are directly selected for. This would occur when small budding groups of individuals start breeding preferentially with one another under the pressure of the ancestral stock. This inbreeding would be selected by the need to retain advantageous, but recessive phenotypes within the budding group.

 Tuesday 18th December 2012,
3:30 pm

(Seminari de Matemàtica Aplicada, Ed. P4)

 Marcel Guardia (University of Maryland)

Growth of Sovolev norms for the cubic defocusing nonlinear Schrödinger equation

Abstract:
Consider the cubic defocusing nonlinear Schr\"odinger equation with periodic boundary conditions and fix s>1. Colliander, Keel, Staffilani, Tao and Takaoka (2010) proved the existence of solutions whose s-Sobolev norm grows in time by any given factor R. Refining their  methods in several aspects and using Dynamical Systems techniques, we obtain solutions with s-Sobolev norm growing in polynomial time in R. This is a joint work with V. Kaloshin.

 Wednesday 20th February 2013,
3:00 pm

(Seminari de Matemàtica Aplicada, Ed. P4)


Esther Barrabés (UdG)

Eines de sistemes dinàmics aplicades a l'estudi de la mecànica clàssica de l'àtom d'hidrogen en un camp de microones polaritzat.

Abstract:
We consider the problem of the hydrogen atom interacting with a circularly polarized microwave field. A remarkable feature of this system is that the electron can follow an erratic orbit before ionizing, so that the electron makes multiple large distance excursions from the nucleus, with each excursion being followed by a close approach to the nucleus. The problem can be modeled as a perturbed Kepler problem. We use the standard Dynamical Systems tools that we apply in Celestial Mechanics problems to explain this kind of behavior and other important features of the problem.

 Wednesday 6th March 2013,
3:00 pm

(Seminari de Matemàtica Aplicada, Ed. P4)


Remei Calm (UdG)

El pàncrees artificial: Modelització i control del metabolisme de la glucosa en pacients amb Diabetis Mellitus tipus 1.

Abstract:
L’objectiu dels tractaments de la diabetis mellitus tipus 1, és imitar en la mesura de lo possible el funcionament d’un pàncrees sa. Actualment, es practica la teràpia intensiva amb injeccions de insulina 4 vegades o més al dia. Però aquesta teràpia augmenta el risc de hipoglucèmies, si la dosis d’insulina injectada no és l’adequada. És el mateix pacient el que decideix quina dosis s’ha de subministrar a cada menjar en funció d’una estimació del contingut de carbohidrats del menjar, del seu nivell de glucèmia capil•lar i altres factors com la sensibilitat insulínica, l’exercici, l’estrès. Actualment, aquest càlcul es fa a partir de regles heurístiques prescrites pel metge i la pròpia experiència del pacient. 

 En aquest seminari us presentaré les línies generals en les que estem treballant el nostre grup de recerca en el camp de la diabetis i en particular veurem algun dels models del sistema de predicció de glucosa que considera la variabilitat intra-pacient i la seva aplicabilitat a eines d’ajuda a la dosificació d’insulina que permeten un millor control metabòlic, i per tant, disminuir les complicacions pròpies de la malaltia.

 Tuesday 9th April 2013,
3:30 pm

(Seminari de Matemàtica Aplicada, Ed. P4)


David Juher (UdG)

Teoria de la relativitat.

Abstract:
A principis del segle XX Albert Einstein va publicar un llibre curt, 'sobre la teoria de la relativitat especial i general', dirigit a un públic amb formació científica però sense tecnicismes matemàtics excessius, en què l'autor explica de manera brillant la teoria de la relativitat. En aquest seminari farem una síntesi d'aquest llibre: trobarem quines són les equacions que expressen els temps i les distàncies en funció de l'observador quan no tenim en compte la gravitació (relativitat especial), deduirem quines conseqüències se'n poden extreure (els temps i les distàncies s'escurcen i s'allarguen i es perd la noció de simultaneïtat) i donarem unes breus pinzellades de relativitat general.

 Tuesday 7th May 2013,
3:30 pm

(Seminari de Matemàtica Aplicada, Ed. P4)


J. Antoni Sellarés (UdG)

Influence region problems.

Abstract:
We introduce a collection of problems that arise in fields such as marketing decision support systems and facility location+. The three main ingredients of the problems are: facilities, locations and customers. In all the problems, it is fundamental the knowledge of the capacity that a facility has of influencing its potential customers, by taking into account the attractiveness of the facility itself and also of the neighbor facilities of the customers. To measure this capacity, we use the notion of weighted area of the influence region of a facility. Based on this notion, we formalize several problems and, finally, we provide an efficient GPU parallel approach for solving one of these problems. Joint work with Marta Fort.

 Tuesday 4th June 2013,
3:30 pm

(Seminari de Matemàtica Aplicada, Ed. P4)


Carles Llensa (Centre de Recerca Matemàtica)

Evolució viral dins d'un hoste amb resposta immunitària.

Abstract:
El treball que presento estudia la dinàmica d'un virus que necessita cèl·lules hostes per reproduir-se. Com a cas particular d'estudi, he estudiat el virus del VIH per la seva gran rellevància i per ser un virus amb una reproducció molt efectiva, ja que és capaç de produir gran quantitat de noves partícules víriques cada dia i té una gran capacitat de mutació. Per a aquest treball s'han utilitzat quatre models diferents de resposta immunitària i es comprova que per a tots ells s'obtenen qualitativament els mateixos efectes sobre la dinàmica del procés infecciós. Aquests efectes bàsicament es poden resumir en una evolució més ràpida del virus.